اعتیاد دانش آموزان و ...

چهارشنبه 29 دی‌ماه سال 1395


محمدرضا نیک نژاد، ص آخر روزنامه فرهیختگان، 29 دیماه 95( این یاداشت با عنوان اعتیاد دانش آموزان و آگاهی عمومی به چاپ رسید)
"منصور کیایی، مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش: ۱۳۶ هزار نفر از دانش‌آموزان در معرض خطر ابتلا به مصرف مواد مخدر هستند و از این میان سه هزار و ۶۰۰ نفر حداقل یکبار مصرف کننده مواد مخدر بوده‌اند. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:آمار دانش ‌آموزان معتاد مورد تایید من نیست و هرچند که بسیار ناچیز است، اما به اعتقاد من، نباید رسانه‌ای شود و با بیان این مطالب مخالف هستم.علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام: با وجود معضلاتی که مواد مخدر تا به امروز در کشور ایجاد کرده است هنوز نرخ بروز اعتیاد در کشور را به صورت دقیق وعلمی نداریم"(رسانه ها)
همسر یکی از آشنایان دچار بیماری خطرناکی شده بود. به کسی چیزی نگفت و خوشبختانه پاسخ گرفت. روزی از او پرسیدم که چرا به کسی چیزی نگفتی؟ گفت نمی خواستم هر کسی بیاید و نظری بدهد؛ هم به روند درمان آسیب رساند و هم به روحیه خانم!
اما آیا با بیماری های اجتماعی نیز می توان چنین برخوردی کرد؟ آیا اگر شهروندان و رسانه ها و ... در زمینه اعتیاد بی خبر باشند، گرفتاری این بلای خانمان سوز، آن هم برای مهمترین نسل کشور یعنی دانش آموزان، سامان می گیرد؟
تجربه نشان می دهد که خیر! نگارنده به عنوان معلم شاهد است که اکنون تنها راه برخورد با دانش آموزان معتاد و یا در معرض اعتیاد، تهدید و داد و بیداد و تحقیر و در پایان اخراج است! اما آیا اخراج مشکلات این بچه ها را حل می کند؟ تجربه نشان می دهد که در برخورد با بیماری های اجتماعی، شفافیت و پیگیری های رسانه ای و فشار بر نهادهای دست اندرکار، خود بخشی از راه حل است. در برخورد با اعتیاد دانش آموزان تا، اندازه، میزان گستردگی، ریشه گرایش بچه های در معرض خطر و ... روشن نشود بی گمان راه حل ها راهی به درمان نمی یابند. به ویژه در برخورد با دانش آموزان که با یکدیگر تماس بیشتری دارند و به فراخورِ سن شان برای یکدیگر مرجعیت روانی و عاطفی دارند. کم اطلاعی و پنهان کاری در این زمینه به گسترش بیشتر بیماری خواهد انجامید. از سوی دیگر بخاطر حساسیت و پیچیدگی موضوعِ اعتیاد دانش آموزان و فراسازمانی بودنش نیاز به همکاری نهادهای گوناگون ست و آموزش و پروش با گرفتاری های بی شمارش به تنهایی توان رویارویی با آن را ندارد.
 
http://newspaper.fdn.ir/newspaper/page/2141/16/104540/0