پویشِ "تو تنها نیستی" در آپارات

شنبه 18 دی‌ماه سال 1395

      

    

              محمدرضا نیک نژاد، کانال تلگرامی "کانال معلمان" ، 18 دیماه 95

بر کسی پوشیده نیست که امروزه جهان مجازی بخش بزرگی از زندگی و ذهن و دل ما و نسل های پس از ما را با خود همراه کرده است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم گریزی از آن نیست. این جهان هوایی شده است که تنها با نفس نکشیدن می توان از آن در امان ماند و البته بدون هوا هم ....! بی گمان کنترل و به سامان کردن چگونگی بهره گیری از فضای مجازی دشواری جهان امروز است و بسیاری از کشورها در آن درمانده و دست به سر گذاشته، تسلیم اند! پدر و مادران که وظیفه اصلی پرورش فرزندان خویش را بر عهده دارند، نه می توانند سرراست قید اینترنت را بزنند – یا شاید بهتر است بگوییم زورشان نمی رسد- و نه می توانند فرزندان را سراسر در بهره گیری از آن آزاد گذراند؛ که گستره ای خطرخیز و وحشت افزاست. شتابِ ورود فن آوری های نوین و از آن میان اینترنت، حتی خودِ کشورهای سازنده را نیز غافلگیر کرده و آنها نیز به شدت به دنبالِ یافتن راهی برای برخوردِ درست با این غول چراغ آزاد شده و ناخوانده ی جهان نوین اند اما گویا هر چه بیشتر می کاوند شیوه ها نایاب تر و یا دست کم کمیاب تر می شوند! البته هم زمان با این ناکامی ها نهادهای دولتی و غیر دولتی همچنان راه هایی برای به دست گرفتن افسار این موجود چموش جست و جو می کنند و با آزمون و خطا در پی بهره گیری بهینه و انسانی و اخلاقی و ... از آن هستند. اما بی گمان برگزیدنِ بهترین ساز و کار برای در دست گرفتن افسار جهان مجازی نیازمند شناخت درست آن، پژوهش های موشکافانه آن و از همه مهمتر شناخت خواسته و نیازهای نسل هایی ست که با جهان مجازی درمی آمیزند و از آن بهره می جویند. شوربختانه نهادهای رسمی همواره در جستجوهای شتابان خویش بهترین راه را، کوتاه ترین راه و کم اثرترین آن ها یعنی محدودیت دانسته و می دانند. بر کسی به ویژه دست اندرکاران پوشیده نیست که این راهکار راه به جایی نبرده و نخواهد برد جز انگیزش بیشتر محدود شوندگان و تشنگی بیشتر آنان برای بهره گیری درست و نادرست از این فضای پرخطرِ سودمند! گرچه کمتر دیده می شود که نهادهای غیر رسمی به این گستره ها وارد شوند و اگر هم وارد شوند شوربختانه مورد بی مهری نهادهای رسمی قرار نگیرند! اما شاید همکاری نهادهای رسمی و غیر رسمی بتواند راهی بگشاید به سامان یافتگی فضای مجازی به ویژه برای نسل های جوان و نوجوان کنونی و آینده! بی گمان کار سخت است و از همه دشوارتر راضی کردن نهادهای رسمی برای همکاری با نهادهای غیر رسمی ست. اما به تازگی سامانه ویدئویی "آپارات" در این زمینه کار ستایش برانگیزی را آغاز کرده و می توان امیدوار بود که اگر ادامه یابد می تواند نمونه ارزنده ای برای ورود به بهره گیری بهینه از گستره خطر خیز مجازی باشد. دست اندرکاران سامانه ی آپارات با راه اندازی پویشِ- کمپینِ- "تو تنها نیستی" برای نوجوانان و جوانان فرصتی فراهم کرده اند تا این گروه سنی دشواری های فردی، اجتماعی، آموزشی و .... خویش را در نماهنگ هایی کوتاه مطرح کنند و پس از آن از کارشناسان در زمینه ها مطرح شده راهکارهایی دریافت کنند. سامانه آپارات در توضیح چرایی راه اندازی پویشِ "تو تنها نیستی" نوشته اند: "نوجوانان ایرانی، بخش عمده ای از زمان خود را در فضای مجازی می گذرانند و این فضا، پر شده است از فرصت ها و تهدیدهای فراوان برای آنان. راستش را بخواهید، فرصت ها بسیار کمتر از تهدیدهاست و این، یکی از نگرانی های خانواده هایی است که نوجوانی در بین خود دارند. در این میان، آپارات به عنوان مهم ترین و پربیننده ترین سایت ویدئویی کشور، فرصتی جدید برای نوجوانان ایرانی در فضای مجازی پدید آورده است که بسیار هم، تعامل محور است. نام این کمپین "تو تنها نیستی" است و هدفش هم این است که نوجوانان در فضای مجازی تنها نمانند. "تو تنها نیستی" یک کمپین ویدیویی است که نوجوانان از خود و مسائل و مشکلات سنین خودشان فیلم می گیرند و سپس یک روانشناس به مشکلات آنها ویدیویی پاسخ می دهد و راه حل مطرح می کند...." در این بخش از سامانه آپارت به نماهنگ هایی برمی خوریم که در آنها نوجوانان و جوانان دشواری های روزمره خویش را طرح می کنند و با انگیزه، پاسخ به پرسش های خویش و راهکارهای آن را جستجو می کنند. بی گمان راهکار ارزنده ای ست که دست اندکاران این سامانه برگزیده اند و می توان امیدوار بود که راهی از هزاران راهی باشد که در آن از فضای مجازی برای پرورش و آموزش فرزندان این سرزمین بهره گرفته شود. امید است که در راهی که برگزیده اند کامیاب باشند تا سنگ بنایی باشد برای راهکارهای دیگر بهره گیری از فضای پر آشوب مجازی برای زندگی بهتر و کاراترِ نسل های آینده.

goo.gl/JO5PNc