دیدار از شورای کتاب کودک

جمعه 17 دی‌ماه سال 1395


سه شنبه 14 دیماه 95 شماری از کنشگران صنفی – رسانه ای فرهنگیان به دیدار از شورای کتاب کودک و برخی از اثرگذارترین دست اندرکارانش رفتند. این دیدار با استقبال خانم نوش آفرین انصاری یار و همکار دیرینه خانم پوران میرهادی در این شورا آغاز و با گزارش کوتاه ایشان درباره ی پیشینه و فعالیت های شورا از آغاز تا کنون ادامه یافت. در ادامه ی نشست خانم پروین فخاری نیا افزون بر ارائه گزارشی از  چگونگی تهیه و درونمایه های فرهنگنامه کودک و نوجوان، خاطره های شنیدنی ای از دوران همکاری خود با خانم میرهای در مدرسه فرهاد گفت و بر بزرگی این بانوی گرانقدر تاکید کرد. این دیدار دوستانه با گفت و شنود میان مهمانان و میزبانان ادامه یافت و پس از دو ساعت و نیم به پایان رسید. با توجه به کوتاهی زمان و فراوانی سخن ها از دو سوی دیدار قرار بر این شد که دیدارهای دیگری انجام شود و گفت و گوها ادامه یابد. در این دیدار خانم نوش آفرین انصاری عضو هیات مدیره و دبیر شورای کتاب کودک، خانم فخاری عضو هیات مدیره این شورا، آقای شهرام اقبال زاده نویسنده و مترجم،از دست اندرکاران نشر قطره و عضو شورای کتاب کودک، آقای عبدالحسین آذرنگ نویسنده و مترجم و دکتر اسدالله مرادی استاد دانشگاه و پژوهشگر در گستره آموزش و پرورش و .... حضور داشتند.
 با سپاس ویژه از جناب اقبال زاده به خاطر فراهم کردن زمینه این دیدار ارزشمند.